Luukku 6: Kukas ne työeläkkeet maksaa? Valtioko?

06.12.2016

Työeläkkeet maksetaan pääasiassa työnantajien ja työntekijöiden maksamilla työeläkemaksuilla. Osa maksuista rahastoidaan, ja myös näitä rahastoja ja rahastoiduille varoille saatuja tuottoja käytetään eläkkeiden maksamiseen. Työntekijöiden eläkkeitä ei siis makseta valtion varoista. Valtio on sen sijaan osallisena merimiesten, yrittäjien ja maatalousyrittäjien eläkemenojen kattamisessa.

Työeläkejärjestelmän alkuaikoina työnantajat yksin vastasivat työeläkemaksujen maksamisesta. Työnantajien rooli työeläkemaksujen rahoittajana ulottuu itseasiassa niinkin pitkälle kuin 1700-luvun alkuun. Tällöin jo säädettiin työnantajien elatusvelvollisuudesta vanhoja työntekijöitään kohtaan: työnantajan tuli huolehtia heidän toimeentulostaan sen jälkeen, kun he eivät enää kyenneet tekemään työtään. Tämä elatusvelvollisuus poistettiin voimassa olevasta lainsäädännöstä vasta vuonna 1982. Voimme vain kuvitella joulupukille syntyneitä kustannuksia, kun tiedämme tonttujen olevan erityisen pitkäikäisiä.

Työntekijät ovat osallistuneet omalla osuudellaan työeläkemaksujen maksamiseen vuodesta 1993 alkaen.

Yrittäjät ja maatalousyrittäjät maksavat itse omat eläkkeensä. Silloin kun heiltä kerätyt maksut eivät riitä maksettavien eläkkeiden kattamiseen, kustantaa puuttuvan osuuden valtio.

Työeläkkeiden rahoitus -sivullamme on kerrottu lisää eri tavoista hoitaa työeläkkeiden rahoitus ja siitä, miten se kullakin sektorilla meillä on hoidettu.

Mikäli työnantajien vastuu työntekijöidensä toimeentulon turvaamisesta kiinnostaa laajemmin, kannattaa tutustua Jussi Vauhkosen väitöskirjaan ”Elatuksesta eläkkeeseen”.

Joulukalenterin kuvituskuva

Eläketonttumme on seuraillut työeläkejärjestelmän vuosikymmeniä tähän saakka hieman sivukorvalla, mutta näin eläkeuudistuksen kynnyksellä hän on havahtunut miettimään järjestelmän rakentumista ja siihen tehtyjä muutoksia. Vastailemme tämän vuotisessa joulukalenterissamme näihin eläketontun kysymyksiin ja kummasteluihin eläkejärjestelmän saloista.