AIFM – direktiivin implementointia koskeva hallituksen esitys: Yleinen osa

19.02.2013

Annoimme lausunnon valtiovarainministeriön rahoitusmarkkinaosastolle koskien AIMF –direktiivin implementointia koskevaan hallituksen esitykseen.

Lausunnon pääkohdat:

  • AIFM – direktiivi (Alternative Investment Fund Managers Directive, AIFMD) sääntelee mm. pääomarahastoja, kiinteistöpääomarahastoja sekä ns. hedgerahastoja hoitavia tahoja sekä näiden toimintaa. Lisäksi direktiivi sisältää säännöksiä myös rahastojen toiminnasta.
  • Olemme toimittaneet valtiovarainministeriölle valmistelutyötä varten työeläkealan näkemyksiä lakiin liittyen jo 26.10.2012. Direktiivi sekä tuleva laki ovat etenkin rahastojen markkinointisäännösten kannalta tärkeitä työeläkelaitoksille ja eläkesäätiöille ja –kassoille.
  • Hallituksen esitys on lainvalmistelun yleinen osa eikä sisällä varsinaista lakitekstiesitystä. Toivomme, että lakiesitys toimitetaan mahdollisimman pian kommenteille alan toimijoille.
  • Esityksessä on ansioituneesti kartoitettu toimialaa sekä sijoitus- ja rahoitusmarkkinoita Suomessa ja Euroopassa. Valtiovarainminiesteriö on taustoittanut perusteellisesti alan muutoksia sekä sääntelyä kansallisella ja EU-tasolla.
  • Pidämme kuitenkin tärkeänä, että tulevan lain markkinointia koskevat säännökset eivät tarpeettomasti rajoita rahastojen markkinointia suomalaisille, institutionaalisille sijoittajille.

Direktiivihankkeeseen liittyviä ohjeistuksia on laadittu myös (European Supervisory Market Authority ESMA:n toimesta sekä komission niin sanotun 2-tason asetuksena. Seuraamme myös näitä ohjeita ja säännöksiä aktiivisesti sekä tuomme suomalaisten työeläkesijoittajien näkemyksiä valmistelijoiden tietoon myös EU-tasolla.

Lausunto kokonaisuudessaan:

AIFM – direktiivin implementointia koskeva hallituksen esitys: Yleinen osapdf, 6 MB