AIFM direktiivin kansallinen voimaansaattaminen

24.04.2013

Annoimme lausunnon valtiovarainministeriön rahoitusmarkkinaosastolle AIFM – direktiivin kansallisesta voimaansaattamisesta.

Lausuntomme pääkohdat:

  • Vaihtoehtoisten rahastojen hoitajia koskevan direktiivin (2011/61/EU) aiheuttamat muutokset muihin lakeihin ovat hyvin suunniteltuja ja parantavat nykyisten lakien termistöä. Etenkin rahastoyhtiötä koskevan termin tarkentaminen kattamaan eri rahastotyypit on hyvä muutos soveltamisalan selkeyden kannalta.
  • TELA toivoo, että direktiiviehdotusta koskeva laki toimitetaan kommenteille mahdollisimman pian. Etenkin sijoitusrahastolakia sekä kiinteistörahastolakia koskevien muutosten analysointi on vaikeampaa ilman tietoa tulevan uuden lain sisällöstä. Lisäksi koska komissio on jo julkaissut ns. 2-tason asetuksen, olisi tärkeää että kansallisenkin säännöstön velvoitteiden tarkka sisältö tulisi tietoon mahdollisimman pian.
  • Eläkejärjestelmiä koskevat lakimuutokset keskittyvät em. rahastoyhtiötermin selkiyttämiseen sekä eläkeyhtiöitä koskevaan omistusosuuspoikkeukseen. On kiitettävää, että lainvalmistelun perusteissa on otettu huomioon sijoitustoiminnan monipuolisuuden turvaaminen.

Lausunto kokonaisuudessaan:

AIFM-direktiivin kansallinen implementointipdf, 2 MB

Aikaisemmin lausuttua:

AIFM – direktiivin implementointia koskeva hallituksen esitys: Yleinen osa