Alternative Investment Manager Fund Directive

09.11.2012

Olimme valtiovarainministeriön kuultavana 26.10.2012 vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia koskevan direktiivin (“AIFMD”) lainvalmistelun yhteydessä. AIFMD:n valmistelu aloitettiin Euroopan Unionin lainvalmisteluelimissä jo vuonna 2009. Direktiivin määräykset velvoittavat kaikkia Euroopan Unionin alueella toimivia ns. vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia rekisteröitymään toimivaltaisille viranomaisille sekä myös rekisteröimään kaikki hoitamansa vaihtoehtoiset sijoitusrahastot. Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen määritelmä käsittää mm. pääoma- ja kiinteistöpääomarahastot (private equity ja private equity real estate), sekä ne hedge- eli vipurahastot, joita ei ole rekisteröity UCITS – säännöstön piirissä. Edelleen direktiivi sääntelee em. rahastojen hoitajien liiketoimintaa sekä mm. riskienhallintaa.

TELA pitää tarkoituksenmukaisina direktiivin tavoitteita, joita ovat mm.

  • systeemiriskin ehkäisy sekä
  • rahoitusmarkkinoiden vakaus.

Kuitenkin on tärkeää, että direktiivin määräyksillä ei tarpeettomasti vaikeuteta rahastojen toimintaa mm. elinkeinoelämälle tärkeillä start up – ja venture capital – toimialoilla, joista syntyy uusia yrityksiä sekä työpaikkoja ja talouskasvua. Edelleen markkinointia koskevien säännösten osalta on erityisen tärkeää, että myös Euroopan Unionin ulkopuolelle voidaan jatkossakin sijoittaa, sillä muutoin sijoitustoiminnan hajautusta ei voida onnistuneesti toteuttaa ja toiminnan jatkuvuus vaarantuisi merkittävällä tavalla. Lisäksi on tärkeä tiedostaa, että vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen markkinoilla toimivat lähes yksinomaan ammattimaiset, institutionaaliset sijoittajat, joilla on merkittävä osaaminen, resurssit sekä kokemusta sijoitustoiminnasta.

TELA seuraa aktiivisesti direktiivin lainvalmistelua yhdessä alan muiden toimijoiden kanssa.

Lisätietoja asiasta antaa lakimies Ilkka Holmström, p. 050 441 1792, ilkka.holmstrom(at)tela.fi.

Lausunto kokonaisuudessaan:

Alternative Investment Manager Fund Directivepdf, 4 MB