Arviomuistio digitaalisen henkilöllisyyden kehittämiseksi

29.04.2021

Annoimme lausunnon valtiovarainministeriölle koskien arviomuistiota digitaalisen henkilöllisyyden kehittämiseksi. Arviomuistiossa kuvataan digitaalisen henkilöllisyyden nykytilaa ja arvioidaan kokonaisuuteen tulevaisuudessa kohdistuvia muutospaineita. Lisäksi muistiossa kuvataan laajemmin tulevaisuudessa mahdollista tavoitetilaa sekä esitetään konkreettisia toiminnallisia ratkaisuja, joilla tavoitetilaa on tarkoitus edistää.

Kannattamme hankkeessa valmisteltuja ehdotuksia. Pidämme tärkeänä sitä, että kehitettävät ratkaisut ovat käytettävissä yksityisen sektorin työeläkevakuuttajien palveluissa myös silloin, kun kyse ei ole julkisen palvelutehtävän hoitamisesta.

Kommenttimme arviomuistiossa esitettyyn toiminnalliseen ratkaisuun

Muistiossa on esitetty digitaalisen henkilöllisyyden osoittamisen mahdollistamista vain julkisen sektorin asiointipalveluissa. Jatkotyössä tulee selvittää laajasti työeläkealan mahdollisuus hyödyntää digitaalisen henkilöllisyyden ratkaisuja myös silloin, kun kyseessä ei ole julkisen hallintotehtävän hoitaminen. Kansalaisen kannalta on sujuvinta, jos tunnistautuminen tapahtuisi aina samoin tavoin riippumatta toimijasta ja palvelun sisällöstä. Palvelun luonne voi myös muuttua asiointitapahtuman aikana. Tämän ei pitäisi johtaa henkilön uuteen tunnistamiseen.

Pidämme erittäin tärkeänä ehdotusta, että digitaalinen henkilöllisyyden osoittaminen on käytössä eri asiointikanavissa kuten puhelinpalvelussa ja että valtion tuottaman ydinidentiteetin voivat jatkossa saada myös ne, joilla ei ole mahdollisuutta saada suomalaista passia tai henkilökorttia.

Pidämme tärkeänä sitä, että valtion takaaman digitaalisen henkilöllisyyden osoittamisen ratkaisu toteutetaan yhdenvertaisesti kaikille henkilöryhmille älypuhelinsovelluksena sekä vaihtoehtoisena välineenä sähköiseen asiointiin niille, jotka eivät kykene älypuhelinta käyttämään. Digitaalisen henkilöllisyyden tulee olla helppokäyttöinen ja huomioida erilaisten käyttäjien tarpeet ja toimintakykyrajoitteet.

Kommenttimme arviomuistion sisältämästä oikeudellisesta arviosta

Yhdymme Eläketurvakeskuksen lausunnossa esitettyyn oikeudelliseen arvioon.

Lisätietoja:

Lausuntopyynnön tarkemmat taustatiedot löytyvät Lausuntopalvelu.fi:stä: Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö arviomuistiosta digitaalisen henkilöllisyyden kehittämiseksi