Arvo-osuusjärjestelmä ja selvitystoiminta

02.11.2015

Annoimme lausunnon valtiovarainministeriölle koskien luonnosta hallituksen esitykseksi arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain muuttamiseksi.

Lausuntomme pääkohtina toteamme seuraavaa:

  • Osakeomistusten julkisuudella on ollut pitkät perinteet Suomessa ja suomalaisessa arvopaperilainsäädännössä. Julkisuus on omalta osaltaan rakentanut ja lujittanut luottamusta arvopaperi- ja pääomamarkkinasääntelyyn sekä omistamisen avoimuuteen.
  • Arvopapereiden säilytys- ja selvityspalveluiden kilpailun lisääminen ja työeläkevarojen sijoitustuottoja rasittavien kaupankäynti-, selvitys- ja säilytyskulujen väheneminen on institutionaalisten työeläkesijoittajien kannalta hyvä uudistus.
  • Tärkeä tekijä institutionaalisen sijoittajan kannalta on selvitys- ja säilytystoiminnan sujuvuus ja luotettavuus. Mikäli palveluntarjoaja toimisi jatkossa muusta maasta käsin, on institutionaalisen sijoittajan kannalta tärkeää, että mm. omistajarekisteröinnit kirjataan nopeasti, täsmällisesti ja varmuudella.

Lausuntomme kokonaisuudessaan:

Arvo-osuusjärjestelmä ja selvitystoimintapdf, 90 kB