Arvo-osuusjärjestelmä ja selvitystoiminta sekä näihin liittyvät lait

02.12.2014

Annoimme lausunnon valtiovarainministeriölle koskien hallituksen esitystä arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain sekä näihin liittyvien lakien muuttamisesta.

Lausuntomme pääkohtina toteamme seuraavaa:

  • Osakeomistusten julkisuudella on pitkät perinteet Suomessa ja suomalaisessa arvopaperilainsäädännössä. Julkisuus on omalta osaltaan rakentanut ja lujittanut luottamusta arvopaperi- ja pääomamarkkinasääntelyyn sekä omistamisen avoimuuteen.
  • Esityksen valmisteluvaiheessa on kuitenkin esitetty muitakin yleisöjulkisuuden mahdollistavia malleja. Valmistelussa olisikin ollut perusteltua selvittää muiden mallien osalta, olisiko sekä laajempi kilpailu että yleisöjulkisuus mahdollista toteuttaa samanaikaisesti.
  • Arvopapereiden säilytys- ja selvityspalveluiden kilpailun lisääminen ja työeläkevarojen sijoitustuottoja rasittavien kaupankäynti-, selvitys- ja säilytyskulujen väheneminen on institutionaalisten työeläkesijoittajien kannalta hyvä uudistus.
  • Tärkeä tekijä institutionaalisen sijoittajan kannalta on selvitys- ja säilytystoiminnan sujuvuus ja luotettavuus. Mikäli palveluntarjoaja toimisi jatkossa muusta maasta käsin, on institutionaalisen sijoittajan kannalta tärkeätä, että muun muassa omistajarekisteröinnit kirjataan nopeasti, täsmällisesti ja varmuudella.

Lausuntomme kokonaisuudessaan:

Arvo-osuusjärjestelmä ja selvitystoiminta sekä näihin liittyvät laitpdf, 196 kB