Arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain muuttaminen

23.09.2014

Annoimme lausunnon eduskunnan talousvaliokunnalle koskien hallituksen esitystä arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain, rahoitusvakuuslain ja eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä selvitysjärjestelmän ehdoista annetun lain muuttamisesta.

Lausuntomme pääkohtain toteamme seuraavaa:

  • Kilpailun lisääminen arvopapereiden säilytys- ja selvitysmenettelyjen osalta on institutionaalisten työeläkesijoittajien kannalta lähtökohtaisesti hyvä uudistus, sillä pörssiosakkeiden kaupankäynti-, selvitys- ja säilytyskulut rasittavat osaltaan työeläkevarojen sijoittamisen kokonaiskuluja.
  • Kuitenkin tärkein tekijä institutionaalisen sijoittajan kannalta on selvitys- ja säilytystoiminnan sujuvuus. Mikäli palveluntarjoaja toimisi jatkossa muusta maasta käsin, on institutionaalisen sijoittajan kannalta tärkeintä, että muun muassa omistajarekisteröinnit kirjataan nopeasti, täsmällisesti ja varmuudella.

Lausuntomme kokonaisuudessaan:

Arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain, rahoitusvakuuslain ja eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä selvitysjärjestelmän ehdoista annetun lain muuttaminenpdf, 119 kB