Arvopaperien säilytysmallien laajentuminen ja yhdentyvien markkinarakenteiden toteuttamisen arviointi

19.08.2014

Annoimme lausunnon valtiovarainministeriön rahoitusmarkkinaosastolle koskien arvopaperien säilytysmallien laajentumisen ja yhdentyvien markkinarakenteiden toteuttamisen arviointia sekä arvopaperikeskusasetuksen täytäntöönpanon valmistelua.

Lausuntomme pääkohtina totesimme seuraavaa:

  • Kilpailun avaaminen Suomen tasolta EU-tasolle arvopapereiden säilytys- ja selvitysmenettelyjen osalta on institutionaalisten työeläkesijoittajien kannalta lähtökohtaisesti hyvä uudistus, sillä pörssiosakkeiden kaupankäynti-, selvitys- ja säilytyskulut rasittavat osaltaan työeläkevarojen sijoittamisen kokonaiskuluja.
  • Selvitys- ja säilytystoiminnan sujuvuudesta huolehtiminen on myös tärkeää. Mikäli palveluntarjoajat toimisivat jatkossa toisesta EU-maasta käsin, on institutionaalisen sijoittajan kannalta olennaista, että selvitys toimii edelleen luotettavasti ja nopeasti, ja että osakkeita koskevat omistajarekisteröinnit suoritetaan täsmällisesti ja varmuudella.

Lausuntomme kokonaisuudessaan:

Arvopaperien säilytysmallien laajentuminen ja yhdentyvien markkinarakenteiden toteuttamisen arviointipdf, 120 kB