Asumisen tuki- ja verojärjestelmien vaikuttavuus -raportti

11.05.2015

Annoimme lausunnon ympäristöministeriölle koskien asumisen tuki- ja verojärjestelmien vaikuttavuus -raporttia. Jäsentemme eli yksityisten ja julkisten alojen työeläkevakuuttajien ensisijainen näkökulma on sijoittajan näkökulma. Työeläkevarat tulee sijoittaa tuottavasti ja turvaavasti, eli tuoton ja riskin tulee olla tasapainossa. Varoja ei siis saa sijoittaa asuntoihinkaan tukiluontoisesti, mutta riskiin nähden ”ylituottojen” tavoittelukaan ei ole tarpeen asuntomarkkinoilla.

Lausuntomme pääkohtina toteamme seuraavaa:

  • Pidämme raportissa todettuja tukijärjestelmän kriteerejä sekä asuntopoliittisia tavoitteita kannatettavina.
  • Esitetyt toimenpiteet ovat pääosin oikeansuuntaisia. Muistutamme kuitenkin, että asuntojen kysynnän ja tarjonnan epätasapainon sekä sitä myötä korkeiden asumiskustannusten tärkeä lähde ovat tonttitarjontaa rajoittavat tai hidastavat tekijät. Kysynnän ja tarjonnan epätasapainoa ei tämän takia voida kestävällä tavalla ratkaista korkotukia kehittämällä.

Lausuntoomme kokonaisuudessaan:

Asumisen tuki- ja verojärjestelmien vaikuttavuus -raporttipdf, 189 kB