Budjettikehysdirektiivin ja budjettisuunnitelmien ennakkovalvonta-asetuksen kansallista täytäntöönpanoa valmistelleen työryhmän muistio

04.12.2013

Annoimme lausunnon valtiovarainministeriölle koskien budjettikehysdirektiivin ja budjettisuunnitelmien ennakkovalvonta-asetuksen kansallista täytäntöönpanoa valmistelleen työryhmän muistiota.

Lausuntomme pääkohtina totesimme seuraavaa:

  • toimivaltasuhteita ja päätöksentekokäytäntöjä työeläkeasioissa ei pidä muuttaa
  • hallinnollisen taakan minimointi on hyvä lähtökohta, ja julkisen talouden kokonaisuuden hallintaankin on jo käytäntöjä
  • valtioneuvosto on oikea elin julkisen talouden kokonaisuuden hallintaan, mutta työeläkkeissä vakiintunutta kolmikantaista valmistelu- ja päätöksentekokäytäntöä tulee jatkaa
  • työeläkelaitoksille kaavailluissa raportointivelvoitteissa on otettu huomioon hallinnollisen taakan minimointitavoite

Lausuntomme kokonaisuudessaan:

Budjettikehysdirektiivin ja budjettisuunnitelmien ennakkovalvonta-asetuksen kansallista täytäntöönpanoa valmistelleen työryhmän muistiopdf, 148 kB