Digitaaliset keinot koronaviruskriisin jälkihoidossa -työryhmän väliraportti

22.06.2020

Annoimme lausunnon liikenne- ja viestintäministeriölle koskien Digitaaliset keinot koronaviruskriisin jälkihoidossa -työryhmän väliraporttia. Työryhmän työn tavoitteena on tehdä arvio koronaviruskriisin aikaansaamista digitalisaatioon tukeutuvista uusista toimintamalleista ja laatia suunnitelma toimenpiteistä, joilla hyvät käytännöt vakiinnutetaan osaksi jälkihoitoa ja kriisin jälkeistä aikaa.

Toteamme lausuntomme pääkohtina työeläkevakuuttajien osalta seuraavaa:

  • Väliraportissa esitetyt tavoitteet ja toimenpide-ehdotukset ovat erittäin kannatettavia.
  • Työeläkevakuuttajille tärkeimpiä toimenpide-ehdotuksia ovat digitaalisten toimintamallien kehittämistä koskevat ehdotukset (nrot 22-25). Niiden kohdalla on säädösvalmistelussa huomioitava viranomaisten lisäksi julkista hallintotehtävää hoitavat muut toimijat, joiden erityispiirteet ja tarpeet poikkeavat osin viranomaisten tarpeista.
  • Automaattisen päätöksentekoon (toimenpide-ehdotus 22) ja sähköiseen saavutettavuuteen (toimenpide-ehdotus 23) liittyvää lainsäädäntöä pitää kehittää toiminnan mahdollistavaan ja sitä selkeyttävään suuntaan. Automaattinen päätöksenteko lisää päätösten tasapuolisuutta ja oikeudenmukaisuutta. Se myös säästää työeläkevakuuttamisen toimeenpanokustannuksia.

Lausuntomme kokonaisuudessaan:

Digitaaliset keinot koronaviruskriisin jälkihoidossa -työryhmän väliraporttipdf, 93 kB