Digitaalisten palvelujen tarjoaminen ja sähköinen asiointi viranomaistoiminnassa

01.03.2018

Annoimme lausunnon valtiovarainministeriölle koskien digitaalisten palvelujen tarjoamisesta sekä sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain eräiden momenttien kumoamisesta.

Pidämme verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuuden toteutumista tärkeänä sekä julkisen että yksityisen sektorin palveluille.

Työeläkelaitokset hoitavat perustuslain 124 §:n mukaista julkista hallintotehtävää, jonka johdosta on ymmärrettävää, että myös yksityisoikeudelliset toimijat halutaan sisällyttää kyseessä olevan sääntelyn piiriin. Näiden toimijoiden osalta on kuitenkin oltava selvää, minkä sääntelyn piiriin ne kuuluvat ottaen huomioon valmisteilla oleva yksityissektoria ja kaikkia finanssialan toimijoita koskeva esteettömyysdirektiivi. Samoja toimijoita koskevaa päällekkäistä sääntelyä tulee välttää.

Lausunnossamme kiinnitämme huomiota hallituksen esitykseen, että työeläkevakuutuspalveluiden saavutettavuutta koskeva sääntely on tärkeää ja sen on oltava selkeää.

Lausuntomme kokonaisuudessaan:

Digitaalisten palvelujen tarjoaminen ja sähköinen asiointi viranomaistoiminnassapdf, 183 kB