Eläkejärjestelmien erillisyys -työryhmän raportti

15.04.2019

Annoimme lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle koskien eläkejärjestelmien erillisyys -työryhmän raporttia. Työryhmän tavoitteena oli selvittää, olisiko tarkoituksenmukaista ja mahdollista luopua kunnallisen ja yksityisen sektorin eläkejärjestelmien erillisyydestä siten, että kaikki nykyisin näiden järjestelmien piirissä tehty työ vakuutettaisiin työntekijän eläkelain mukaan.

Lausuntomme pääkohtina totesimme seuraavaa:

  • Pidämme työryhmän raporttia ehdotuksineen kannatettavana, koska mahdollinen eläkejärjestelmien yhdistäminen tasapainottaisi eläkkeiden rahoitusta pitkällä aikavälillä.
  • Työryhmä on työssään selvittänyt huolellisesti ja analyyttisesti yhdistymisen edellytyksiä.
  • Eläkejärjestelmien yhdistämistä on hyvä lähteä jatkoselvittämään nyt tehdyn selvitystyön pohjalta ja työryhmän esittämien reunaehtojen mukaisesti.
  • Jatkotyössä on tärkeää, että eläkejärjestelmät sopeutetaan yhdistymiseen asteittain ja riittävällä aikavälillä, ja muutokset tulee tehdä hallitusti. Jatkotyö on syytä tehdä huolella.
  • Jatkotyössä tulee kiinnittää huomiota siihen, että mahdollinen eläkejärjestelmien yhdistäminen ei monimutkaistaisi tarpeettomalla tavalla toimeenpanoa ja että yhdistäminen tehdään tasapuolisella ja neutraalilla tavalla.
  • Pidämme tärkeänä, että ennen mahdollista eläkejärjestelmien yhdistämistä eläkesäätiö- ja kassalakiuudistus toteutetaan sekä selvitystila- ja konkurssilainsäädäntö uudistetaan.

Lausuntomme kokonaisuudessaan:

Eläkejärjestelmien erillisyys -työryhmän raporttipdf, 84 kB