Eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskeminen ja sijoitusten hajauttaminen

14.01.2015

Olemme antaneet lausunnon sekä eduskunnan talousvaliokunnalle että sosiaali- ja terveysvaliokunnalle koskien lakiesitystä eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta.

Kyseinen lakiesitys on kolmas ja viimeinen osa laajempaa työeläkelaitosten vakavaraisuussääntelyn uudistamista. Ensimmäisen ja toisen vaiheen uudistukset ovat tulleet voimaan vuosina 2011 ja 2013. Nyt toteutettavassa uudistuksen kolmannessa vaiheessa säännöksiä uusitaan laajasti siten, että ne ottaisivat mahdollisimman hyvin huomioon kaikki olennaiset sijoitustoiminnan riskit ja vakuutusriskit.

Lausuntomme pääkohtina totesimme seuraavaa:

  • Pidämme hallituksen esitystä tarkoituksenmukaisena ja kannatamme esityksen hyväksymistä.
  • Esityksen mukaan tehtäisiin muutoksia yksityisalojen työeläkelaitosten vakavaraisuussääntelyyn. Esitetyt muutokset sisältävät työeläkelaitosten vakavaraisuusrajan laskennan uudistamisen sekä katesäännöksiä vastaavien rajoitteiden huomioonottamisen vakavaraisuusrajassa. Uudistuksessa korostetaan vakavaraisuusrajan laskennan riskiperusteisuutta.
  • Uusi laskentamalli huomioisi nykyistä kattavammin ja tarkemmin työeläkelaitosten toimintaan liittyviä olennaisia sijoitus- ja vakuutusriskejä. Uusi laskentamalli on käytännöllinen eikä aiheuta kohtuutonta hallinnollista taakkaa työeläkelaitoksille, vaikka eläkelaitokset joutuvatkin muuttamaan laskenta- ja raportointijärjestelmiään.
  • Olemme pitäneet tärkeänä sitä, että esitettävä vakavaraisuussääntely ei vähennä mahdollisuuksia työeläkevarojen monipuoliseen ja tuottavaan sijoittamiseen. Esitettävä sääntely toteuttaa tämän ehdon. Uuden sääntelyn voimaantulolle on myös varattu riittävästi aikaa, jolloin vältytään mahdollisilta nopeilta sijoitusallokaatiomuutoksilta.
  • Esityksen mukaan työeläkelaitosten hallitusten vastuuta korostetaan. Hallituksella on viime kädessä vastuu vakavaraisuuslaskennan oikeellisuudesta sekä sen seuraamisesta ja ohjaamisesta.
  • Vakavaraisuusrajan laskennassa tarvittavat parametrit tullaan antamaan kuten nykyisinkin valtioneuvoston asetuksella. Toivomme, että lopullisia parametreja asetettaessa otetaan huomioon valmistelun yhteydessä tehtyjen tilastollisten esitöiden ja tehtyjen vaikuttavuusarvioiden tuloksia. Meille on tärkeää, että myös parametriarvot tukevat mahdollisuutta monipuoliseen ja tuottavaan sijoittamiseen.

Lausuntomme kokonaisuudessaan:

Talousvaliokunnalle annettu lausunto: Eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskeminen ja sijoitusten hajauttaminenpdf, 343 kB

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle annettu lausunto: Eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskeminen ja sijoitusten hajauttaminenpdf, 420 kB