Eläkelaitosten vakavaraisuutta koskevien säännösten muuttaminen

12.04.2012

Annoimme lausunnon eduskunnan talousvaliokunnalle 11.4.2012. Lausunto käsittelee hallituksen esitystä
HE 9/2012 eläkelaitosten vakavaraisuutta koskevien säännösten muuttamiseksi. Esitys on osa laajempaa työeläkelaitosten vakavaraisuussääntelyn uudistamista. Talousvaliokunta antaa aiheesta lausunnon eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle.

Lausuntomme pääkohdat ovat seuraavat:

  • Pidämme lakiesitystä perusteltuna ja kannatamme sen hyväksymistä.
  • Nyt käsittelyssä oleva lakiesitys mahdollistaa työeläkelaitoksille samantasoisen tuottohakuisuuden ja riskinoton kuin yksityisalojen työeläkelaitoksilla on ollut määräaikaisen lain turvaamana vuosina 2008 - 2012.
  • Sen oloissa vakavaraisuutta on vahvistettu rinnastamalla osa nykyisestä tasausvastuusta eli jakojärjestelmä-rahoitteisten eläkkeenosien maksuvalmiuspuskurista toimintapääomaan.
  • Lakiesityksen mukaan työeläkelaitoksille muodostettaisiin määräaikaisen lain voimassaolon päätyttyä vakavaraisuuspääoma. Se koostuisi työeläkelaitosten nykyisestä toimintapääomasta ja tasoitusmäärästä.
  • Tasoitusmäärä puskuroi jo nyt eläkelaitosten vakuutusriskiä. Se olisi lakiesityksen voimaantulon jälkeenkin ensi sijassa vakuutusriskin varalla oleva puskuri. Tasoitusmäärää rajoitettaisiin edelleen erityisellä ylärajalla.
  • Kyseistä puskuria ei siten olisi tarkoitus kasvattaa jatkossakaan suuremmaksi kuin vakuutusriskin kantaminen edellyttää.
  • Lakiesitykseen sisältyy myös viranomaisille annettu valtuutus arvioida tilannetta ja toimia rahoitusmarkkinoiden poikkeusoloissa. Se mahdollistaa vakavaraisuus-säännösten niin sanotun myötäsyklisen vaikutuksen vähentämisen viranomaisten harkinnan ja päätösten mukaan.
  • Lakiesitys sisältää ratkaisut myös eläkesäätiöiden ja työeläkevakuutusyhtiö Eteran vakavaraisuuspääoman määräytymiseen. Esitys ei niin ollen kokonaisuutena muuta työeläkelaitosten välistä kilpailutilannetta nykyisestä.

Lausunto kokonaisuudessaan:

Eläkelaitosten vakavaraisuutta koskevien säännösten muuttaminen
pdf, 141 kB