Eläkesäätiölain ja vakuutuskassalain muuttaminen

26.08.2016

Annoimme lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle koskien eläkesäätiölain ja vakuutuskassalain muuttamista.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan peruutettavaksi vakuutusyhtiöiden osalta Suomen tekemät Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) pääoman liikkeitä koskevat koodin varaumat ja selitykset lukuun ottamatta Ahvenanmaata koskevia määräyksiä. Esityksessä on myös ehdotus eläkesäätiö- ja vakuutuskassalain muuttamisesta vastaamaan nyt peruutettavaa OECD:n pääomaliikekoodin sääntelyä.

Pidämme muutosesityksiä perusteltuina ja kannatamme sosiaali- ja terveysministeriön esitystä.

Lausuntomme kokonaisuudessaan:

Eläkesäätiölain ja vakuutuskassalain muuttaminenpdf, 71 kB