Elinkeinotulon ja yhteisöjen varojenjaon verotusta koskevien säännösten muuttaminen

29.10.2013

Päivitetty 31.10.2013

Annoimme lausunnon valtiovarainministeriölle koskien luonnosta hallituksen esityksestä eduskunnalle elinkeinotulon ja yhteisöjen varojenjaon verotusta koskevien säännösten muuttamisesta. Koska luonnoksessa esitetyllä muutoksella on vaikutuksia työeläkeyhtiöiden ja muiden yksityisalojen työeläkelaitosten talouteen ja toimintaan, annoimme lausuntomme ilman valtiovarainministeriön erillistä pyyntöä.

Emme pidä luonnoksessa ehdotettavaa veromuutosta työeläkelaitosten kannalta perusteltuna. Muutoksen myötä voisi lisääntyä sellaiset tilanteet, joissa työeläkelaitokset maksaisivat veroja sellaisesta verotettavasta tulosta, joka ei synny suoraan työeläkelaitoksen liiketoiminnallisen tuloksen pohjalta vaan johtuu sen sijaan keskeisesti kirjanpito- ja verosäännösten keskenään erilaisista tilitapahtumiin liittyvistä jaksotusperiaatteista. Siten nämä tulot vaihtelisivat jossain määrin satunnaisesti esimerkiksi kalenterivuodesta tai eläkelaitoksesta toiseen.

Johdonmukaisesti määräytyvän työeläkelaitoksen kirjanpidollisen tuloksen ja verotettavan tulon toteuttamiseksi olisi tärkeää valmistella ja saattaa voimaan säädökset, joilla sijoitusten käypien arvojen käyttö työeläkelaitosten tilinpidossa mahdollistuisi käytännössä. Tämän lisäksi työeläkelaitosten verotukseen liittyviä kysymyksiä tulisi pohtia nykyistä enemmän työeläkevakuuttamisen kannalta olennaisen työeläkelaitos-eläkkeensaaja -ketun näkökulmasta.

Täydensimme 29.10. antamaamme lausuntoa 30.10. Täydennykset ovat merkitty liitteeseen alleviivauksin. Alkuperäinen lausunto on täydennetyn lausunnon jatkeena.

Täydennetty lausuntomme kokonaisuudessaan:

Elinkeinotulon ja yhteisöjen varojenjaon verotusta koskevien säännösten muuttaminen