Elinkeinoverolain asiantuntijatyöryhmän muistio

23.08.2013

Annoimme valtiovarainministeriölle lausunnon elinkeinoverotuksen kehittämistä pohtineen asiantuntijatyöryhmän muistiosta. Työryhmä käsitteli työssään konserniverotusta, tulolähdejakoa, tappiontasausta, etuyhteyslainojen korkovähennysoikeuden rajoitusta sekä yhteisön verotuksellisen kotipaikan muutosta.

Muistio käsittelee kokonaisuuksia pitkälti periaatteelliselta tasolta eikä sisällä konkreettisia muutosehdotuksia. Muistiossa on joiltain osin nostettu esiin suositusluontoisia ratkaisuja tulevaisuuden valmistelua ajatellen. Konsernin sisäisten etuyhteyslainojen korkorajoitusten kohdalla on kuitenkin tärkeä huomioida, että vakuutusyhtiölain määräykset estävät vakuutus- ja eläkevakuutusyhtiöitä käyttämästä sijoitustoiminnassaan ulkoista pankkilainaa muun muassa kiinteistösijoituksissa. Siksi mikäli etuyhteyslainojen korkorajoitukset laajennetaan elinkeinoverolain piiristä tuloverolain puolelle, tulee eläke- ja vakuutusyhtiöille säätää poikkeus rajoituksista, tai muuttaa vakuutusyhtiölain rajoitussäännöksiä ulkoisen lainankäytön osalta.

Lisätietoja asiasta antaa lakimiehemme Ilkka Geitlin, puh 050 441 1792, ilkka.geitlin(at)tela.fi

Lausunto kokonaisuudessaan:

Elinkeinoverolain asiantuntijatyöryhmän muistiopdf, 1 MB