Etuuspäätösten perustelujen parantaminen

20.05.2014

Annoimme sosiaali- ja terveysministeriölle lausunnon koskien hallituksen esitystä etuuspäätösten perustelujen parantamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkelakeja ja Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia siltä osin, että lakeihin lisättäisiin säännökset hylkäävän päätöksen perustelemisesta, kun käsiteltävään asiaan liittyy lääketieteellisiä kysymyksiä. Lisäksi lakeihin lisättäisiin säännös asiantuntijalääkärin perustellusta arviosta, joka tulisi kirjata asiakirjoihin.

Lausuntomme pääkohtia ovat seuraavat:

  • Työeläkevakuuttajien kannalta esitysluonnosta voi pitää hyvänä ja kannatettavana.
  • Työeläkevakuuttajien nykyinen perustelukäytäntö vastaa varsin hyvin luonnoksessa esitettyä.
  • Asiantuntijalääkäriä koskevat ehdotuksessa esitetyt uudet velvollisuudet eivät poikkea työeläkevakuuttajien nykykäytännöistä.

Lausuntomme kokonaisuudessaan:

Etuuspäätösten perustelujen parantaminenpdf, 116 kB