FATCA:n toteuttamiseksi tehdyn sopimuksen hyväksyminen

25.08.2014

Annoimme lausunnon valtiovarainministeriön vero-osastolle koskien hallituksen esitystä FATCA:n toteuttamiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä.

FATCA on lyhenne sanoista Foreign Account Compliance Tax Act ja se tarkoittaa yhdysvaltalaista säädöskokonaisuutta, jossa kontrolloidaan Yhdysvalloista maksettavia voitonsiirtoja. Tarkoituksena on varmistaa, etteivät yhdysvaltalaiset tahot kierrä kotimaansa verotusta ulkomaisten toimijoiden kautta. Suomi ja Yhdysvallat sopivat FATCA-valtiosopimuksesta viime keväänä.

Lausuntomme pääkohtina toteamme seuraavaa:

  • Suomen ja Yhdysvaltain välisen FATCA-valtiosopimuksen toimeenpanossa on huomioitu hyvin suomalaisten eläkelaitosten ja -yhtiöiden erityispiirteet sekä se seikka, että toimijoita ei voi käyttää ulkomaisten tai kotimaisten verojen välttelyyn. Eläkesektorin toimijoille myönnetty vapautus järjestelmästä on linjassa FATCA-säännöstön tavoitteiden kanssa.
  • Hallituksen esityksessä olisi hyvä todeta selvyyden vuoksi yksityiskohtaisissa perusteluissa (sivu 10), mitkä kaikki toimijatyypit termi ”suomalaiset eläkejärjestelmät” kattaa.
  • Kansainvälisen verotuksen kehitystä on jatkossakin tärkeä seurata, jotta suomalaiset eläkevakuutuslaitokset ja -yhtiöt eivät tule ylisääntelyn tai tarpeettoman sääntelyn kohteiksi. Kun OECD:n automaattisen tietojenvaihdon standardi (Common Reporting Standard, ”CRS”) otetaan käyttöön syyskuussa 2017, on erittäin tärkeä varmistaa että lakisääteistä eläketurvaa hallinnoivat toimijat jäävät raportointivelvoitteiden ulkopuolelle.

Lausuntomme kokonaisuudessaan:

FATCA:n toteuttamiseksi tehdyn sopimuksen hyväksyminenpdf, 143 kB