FATCA valtiosopimuksen määritelmät

04.10.2012

Toimitimme valtiovarainministeriölle työeläkelaitoksia koskevan määritelmän liitettäväksi Suomen ja Yhdysvaltain väliseen valtiosopimukseen ns. FATCA – säännöstöstä. FATCA eli Foreign Account Compliance Tax Act on 1.1.2013 voimaan tuleva säännöstö, joka pyrkii estämään yhdysvaltalais-taustaisten tahojen veronkiertoa ulkomaisten väliyhteisöjen avulla. Koska FATCA - säännöstön soveltamisala on laaja, ovat Yhdysvaltain verohallinto Internal Revenue Service ja Yhdysvaltain valtiovarainministeriö U.S. Department of the Treasury luonnostelleet mallin valtioiden välisestä sopimuksesta, jonka avulla sopimusvaltiot voivat sopia FATCA:n edellyttämästä tietojenvaihdosta, jolloin eri maiden yksittäisten toimijoiden ei tarvitse toimittaa erikseen tietojaan.

Toimittamamme määritelmä sisältää kaikki lakisääteistä ansio- ja työeläkettä hoitavat sekä erityislailla perustetut yhteisöt. Lisäksi toimitimme yleiskuvauksen Suomen työeläkesektorin toiminnasta taustatiedoksi ja analyysin siitä, miten FATCA – säännöstön kriteerit ulkomaisille eläkerahastoille soveltuvat suomalaisiin työeläkelaitoksiin sekä eläkesäätiöihin ja –kassoihin.

Määritelmän pääkohdat:

  • Määritelmä valtioidenväliseen sopimukseen
  • Määritelmän mukaisten toimijoiden soveltuvuudesta FATCA-säännösten määräyksiin
  • Yleinen kuvaus suomalaisesta työeläkejärjestelmästä

Liite kokonaisuudessaan:

FATCA valtiosopimuksen määritelmä työeläkevakuuttajistapdf, 819 kB

pdf, 819 kB