Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet arvopaperimarkkinoiden toiminnasta

19.02.2013

Annoimme lausunnon Finanssivalvonnalle arvopaperimarkkinoiden toimintaa koskevista Finanssivalvonnan määräyksistä ja ohjeista.

Lausunnon pääkohdat:

  • Finanssivalvonta on uudistanut arvopaperimarkkinoiden toimintaa koskevat määräykset ja ohjeet. Uudistustyö liittyy arvopaperimarkkinalain 746/2012 kokonaisuudistukseen.
  • Uudistetut määräykset ja ohjeet noudattavat selkeää jakoa käsiteltävien kokonaisuuksien suhteen sekä yhdistävät Finanssivalvonnan tulkintakäytäntöä.
  • Määräyksissä ja ohjeissa on mm. vahvistettu sijoittajien tiedonsaantia sekä laajennettu listayhtiöiden tiedonantovelvollisuutta yksittäisissä kysymyksissä.

Lisätietoja antaa lakimies Ilkka Holmström, 050 441 1792, ilkka.holmstrom(at)tela.fi.

Lausunto kokonaisuudessaan:

Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet arvopaperimarkkinoiden toiminnastapdf, 6 MB