Finanssivalvonnan määräyskokoelma kirjanpidosta, tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta

19.09.2012

Annoimme lausunnon Finanssivalvonnalle koskien työeläkevakuutusyhtiöidenkirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevista määräyksistä Dnro FIVA 7/01.00/2012.

Lausuntomme pääkohdat ovat seuraavat:

  • FIVA on julkaissut luonnoksen uudesta määräys- ja ohjekokoelmasta vakuutus- ja työeläkelaitoksille ja -yhdistyksille liittyen kirjanpitoon, tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen. Lisäksi tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa käytettäviä liitteitä on muokattu.
  • Tela on kommentoinut määräys- ja ohjekokoelmaa sekä liitteitä yhdessä jäsenyhteisöjensä kanssa oheisella lausunnolla. Lausunnossa olemme ottaneet kantaa mm. Telan tuotonlaskentaryhmän piirissä kehitettyjen raportointimallien hyödyntämisestä tietojen esittämisessä.
  • Lisäksi olemme esittäneet, että viimeaikaisimmat lainsäädäntö- ja regulaatiomuutokset huomioitaisiin mahdollisimman kattavasti määräyksissä sekä tunnuslukujen esittämisessä.

Lausunto kokonaisuudessaan:

Finanssivalvonnan määräyskokoelma kirjanpidosta, tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksestapdf, 6 MB