Finanssivalvontaa koskevan lainsäädännön tarkistamistyöryhmän muistio

16.08.2016

Annoimme lausunnon valtiovarainministeriölle koskien Finanssivalvonnan toimintaa yhteisessä valvontamekanismissa sekä rahoitusta muuttuvassa toimintaympäristössä.

Lausuntomme pääkohtina toteamme seuraavaa:

  • Finanssivalvonnan rahoituspohjan muuttaminen siten, että työeläkealan osuus nousee esitetyllä tavalla, ei ole mielestämme perusteltua.
  • Rahoituspohjaa tulisi vahvistaa julkisen talouden kautta.
  • Kannatamme ajatusta Finanssivalvonnan hallinnon muuttamista niin, että myös työeläkevakuutusalan tuntemusta voidaan lisätä hallinnossa.

Lausuntomme kokonaisuudessaan:

Finanssivalvontaa koskevan lainsäädännön tarkistamistyöryhmän muistiopdf, 113 kB