Hallinnon yhteiset sähköisen asioinnin tukipalvelut sekä julkisen hallinnon yhteispalvelu

10.08.2018

Annoimme lausunnon valtiovarainministeriölle koskien hallituksen esitysluonnosta laeiksi hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista sekä julkisen hallinnon yhteispalvelusta.

Pidämme hallituksen esitystä pääosin kannatettavana ja tarpeellisena.

Kiinnitämme lausunnossamme huomiota seuraaviin seikkoihin:

  • Sähköisen valtuutuspalvelun käytön lisääminen on hyvä tavoite.
  • Emme pidä perusteltuna periä maksuja julkisen hallintotehtävän hoitoon tarvittavista palveluista.
  • Maksullisuus voi olla perusteltua yksityisissä palveluissa.

Lausuntomme kokonaisuudessaan:

Hallituksen esitysluonnos laeiksi hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista sekä julkisen hallinnon yhteispalvelusta pdf, 188 kB