Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuloverolain muuttamisesta (yksilöllisten eläkevakuutusten, ps-sopimusten sekä kollektiivisen lisäeläketurvan maksujen vähennyskelpoisuus)

03.10.2012

Annoimme lausunnon Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaostolle hallituksen esityksestä laiksi tuloverolain muuttamisesta (yksilöllisten eläkevakuutusten, ps-sopimusten sekä kollektiivisen lisäeläketurvan maksujen vähennyskelpoisuus).

Lausuntomme pääkohtia ovat:

  • Lakisääteinen työeläke on jatkossakin ensisijainen vanhuusajan toimeentulon turva,
  • Vapaaehtoinen säästäminen täydentää tätä turvaa,
  • Paras keino turvata riittävä eläketurva on pidentää työuria ja huolehtia työllisyydestä,
  • Yksityisen säästämisen kannustimet tulee rakentaa siten, että ne eivät ole ristiriidassa työurien pidentämistavoitteen kanssa,
  • Verokohtelulla ei tulisi muuttaa työeläkkeiden II-pilarin jär-jestelyjen rakennetta. Kollektiivisen lisäeläketurvan osalta tulisi tästä syystä edelleen mahdollistaa työntekijän omien maksuosuuksien maksaminen.

Lausunto kokonaisuudessaan:

HE 90/2012 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuloverolain muuttamisesta (yksilöllisten eläkevakuutusten, ps-sopimusten sekä kollektiivisen lisäeläketurvan maksujen vähennyskelpoisuus)pdf, 36 kB