Hallituksen esitys vakuutusyhtiölain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

11.09.2012

Annoimme lausunnon Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle vakuutusyhtiölain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyvistä laeista. Hallituksen esityksessä 55/2011 ehdotetaan muutettavaksi vakuutusyhtiölakia sekä eräitä muita lakeja, mm. työeläkevakuutusyhtiöistä annettua lakia viittaussuhteen muuttamiseksi mainitun VYL - muutoksen johdosta.

Lausuntomme pääkohdat ovat seuraavat:

  • HE 55/2011 vp ei aiheuta muutoksia työeläkevakuuttamiseen, sillä sekä työeläke- että ammatillisessa lisäeläkevakuuttamisessa vakuutusmaksut määräytyvät muilla kuin vakuutettujen sukupuoleen liittyvillä kriteereillä

Lausunto kokonaisuudessaan:

HE 55/2011 vp vakuutusyhtiölain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksipdf, 410 kB