Insolvenssioikeudellisen erityissääntelyn tarkistaminen markkinarakennetoimija-asetuksen johdosta

28.05.2014

Annoimme lausunnon valtiovarainministeriön rahoitusmarkkinaosastolle koskien insolvenssioikeudellisen erityissääntelyn tarkistamista markkinarakennetoimija-asetuksen johdosta. Lausunto kohdistui lainsäännön muutoksiin, jotka ovat tarpeen niin sanotun EMIR-asetuksen vuoksi ja liittyen insolvenssi- ja esineoikeudellisiin kysymyksiin.

Rahoitusmarkkinaosaston saatemuistiossa kartoitetaan sääntely-ympäristöä sekä säädösmuutosten vaikutusta ja nykytilaa. Rahoitusmarkkinaosaston jatkovalmistelussa olisi kuitenkin hyvä käsitellä säännösten lisäksi yleisimpiä tilanteita, joissa näiden soveltaminen voi tulla kyseeseen etenkin pankki- tai vakuutuskonsernin maksukyvyttömyys- ja konkurssitilanteissa eri instrumenttien osalta sekä rajat ylittävissä tilanteissa.

Lausuntomme kokonaisuudessaan:

Insolvenssioikeudellisen erityissääntelyn tarkistaminen markkinarakennetoimija-asetuksen johdostapdf, 152 kB