Joukkolainamarkkinoiden sääntelyn kehittämisehdotukset

09.03.2017

Annoimme lausunnon valtiovarainministeriölle koskien joukkolainamarkkinoiden kehittämistyöryhmän muistiota.

Työryhmä on valmistellut ehdotusta joukkolainanhaltijan edustajaa koskevaksi laiksi perusteluineen sekä pyrkinyt löytämään toimenpiteitä kotimaisen joukkolainamarkkinan kehittämiseksi. Keskeisimmäksi kehittämistoimenpiteeksi on tunnistettu velkakonversiomahdollisuuden säätäminen yrityssaneerauslakiin. Kannatamme tätä esitystä.

Lausuntomme kokonaisuudessaan:

Joukkolainamarkkinoiden sääntelyn kehittämisehdotuksetpdf, 92 kB