Joukkolainanhaltijoiden edustaja

12.09.2016

Annoimme lausunnon valtiovarainministeriölle koskien joukkolainamarkkinoiden kehittämistyöryhmän muistioon sisältyvää luonnosta hallituksen esitykseksi joukkolainanhaltijoiden edustajaa koskevaksi laiksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Lausuntomme pääkohtina toteamme seuraavaa:

  • Suhtaudumme joukkolainamarkkinatyöryhmän valmistelemaan luonnokseen laiksi joukkolainahaltijoiden edustajasta lähtökohtaisesti myönteisesti, koska se monilta osin lisäisi oikeusvarmuutta ja sijoittajansuojaa kotimaisilla velkapääomamarkkinoilla. Myös kotimaisten velkapääomamarkkinoiden kehittäminen on kannatettavaa.
  • Keskeistä lausunnossamme on sijoittajansuojan ja oikeusvarmuuden korostaminen velkapääomamarkkinoilla. Tämän takia olemme kiinnittäneet huomiota edustajan rekisteröitymisvelvollisuuden kattavuuteen, edustajan käännettyyn näyttötaakkaan siitä, että on toiminut huolellisesti ja myös siihen, että edustajan oikeudet ja velvollisuudet olisi hyvä nostaa aina myös joukkovelkakirjalainan ehtoihin.
  • Kiinnitämme huomiota myös ehdotetun edustajalain kollektiivisia rahoitusjärjestelyitä koskeviin säännöksiin.

Lausuntomme kokonaisuudessaan:

Joukkolainanhaltijoiden edustajapdf, 148 kB