Joukkolainanhaltijoiden edustajia koskeva lainsäädäntö

25.08.2014

Annoimme lausunnon valtiovarainministeriön rahoitusmarkkinaosastolle koskien arviomuistiota joukkolainanhaltijoiden edustajiin liittyvästä lainsäädännöstä.

Lausuntomme pääkohtina toteamme seuraavaa:

  • Edustajainstituution oikeusvarmuuden luominen edellyttää erityislain säätämistä.
  • Muissa Pohjoismaissa on kyetty luomaan sääntelyllä toimivampia ja vilkkaampia yrityslainamarkkinoita pk-sektorille. Tästäkin syystä olisi hyvä, että Suomen pk-sektorille luotaisiin erityislaki edustajainstituutiosta, koska myös Suomen yritysrahoituskenttä voisi monipuolistua ja laajentua tätä kautta ja houkutella myös ulkomaisia sijoittajia.
  • Edustajainstituutio on Suomen jvk-markkinoilla yleistynyt Elinkeinoelämän Keskusliiton (”EK”) julkistamien malliehtojen myötä. Malliehdot on suunnattu pk-sektorin joukkolainamarkkinoille. Malliehtojen lisäksi olisi kuitenkin hyvä, että edustajainstituutiosta säädettäisiin erityislaki.
  • Sijoittajansuoja ja sijoittajien asema myös suhteessa lainojen liikkeeseenlaskijoihin on turvattava erityislaissa.

Lausuntomme kokonaisuudessaan:

Joukkolainanhaltijoiden edustajia koskeva lainsäädäntöpdf, 279 kB