Julkishallinnon tietoluovutusten periaatteet ja käytännöt

23.03.2012

Annoimme valtiovarainministeriölle päätöksentekoa ja jatkokehittämistä varten lausunnon julkaisusta Julkishallinnon tietoluovutusten periaatteet ja käytännöt. Julkaisu on Julkishallinnon tietovarantojen saatavuuden ja käytön edistäminen -työryhmän loppuraportti.

Lausuntomme pääkohdat ovat seuraavat:

  • Pidämme hyvänä raportissa esitettyjä tavoitteita lisätä perustietovarantojen käyttöä, yhtenäistää käyttöehtoja ja luoda tietojen käyttöä varten avoimen datan lisenssimalli sekä pyrkimystä muuttaa julkishallinnon tietojenluovutus pääsääntöisesti maksuttomaksi.
  • Raportin pohjalta tehtävissä päätöksissä ja jatkokehityshankkeissa on noudatettava julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta annetun lain (10.6.2011/634) 3§:n periaatetta ja pidettävä työeläkejärjestelmä julkishallinnon tietoluovutussäädösten ulkopuolella.
  • Jatkotyössä on kuitenkin varmistettava, että lakisääteistä työeläketurvaa hoitavat työeläkealan toimijat saavat viranomaisilta kaikki tätä tehtävää varten tarvittavat tiedot veloituksetta samalla tavoin kuin viranomaiset saavat toisiltaan tietoja raportissa esitetyn maksuperiaatteen 1 mukaisesti.

Lausunto kokonaisuudessaan:

Julkishallinnon tietoluovutusten periaatteet ja käytännötpdf, 38 kB