Julkisuuslain soveltamisalan laajentamista koskeva selvitys

17.09.2019

Annoimme lausunnon oikeusministeriölle koskien julkisuuslain soveltamisalan laajentamista koskevaa selvitystä.

Toteamme lausuntonamme seuraavaa:

  • Katsomme, että nykyinen julkisuuslain soveltamisala työeläkealaa koskien on riittävä, selkeä ja vakiintunut tapa ottaa huomioon työeläkejärjestelmään liittyvät erityispiirteet.
  • Mikäli soveltamisalaa aiotaan kuitenkin laajentaa, olisi asiasta syytä tehdä ensin perusteellinen oikeudellinen analyysi sekä vaikutusarvio työeläkejärjestelmän erityispiirteet ja siihen liittyvä lainsäädäntö huomioon ottaen. Tässä työssä on välttämätöntä olla mukana työeläkevakuuttajien edustus ja asiantuntemus.

Lausuntomme kokonaisuudessaan:

Julkisuuslain soveltamisalan laajentamista koskeva selvityspdf, 67 kB