Kannustinloukkutyöryhmän raportti

17.11.2017

Annoimme lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle koskien kannustinloukut-työryhmän raporttia ”Kannustinloukut – Työkyvyttömyyseläkkeen ja ansiotulojen yhteensovittaminen sekä lineaarinen malli”. Työryhmän tehtävänä oli selvittää keinoja työkyvyttömyyseläkkeen ja ansiotulon kannustinloukkujen vähentämiseen. Lisäksi sen tuli selvittää työkyvyttömyyseläkkeen ja ansiotulojen yhteensovittamista niin sanotun lineaarisen mallin mukaisesti.

Kannatamme esitystä lineaarisen mallin käyttöönotosta osatyökyvyttömyyseläkkeen ja työtulojen yhteensovittamiseksi. Mallin tavoitteena on parantaa työn teon kannustimia sekä vakuutetun edellytyksiä hyödyntää omaa työkykyään toimeentulonsa parantamiseksi sekä työmarkkina-asemansa vahvistamiseksi.

Kiinnitämme lausunnossamme huomiota seuraaviin seikkoihin:

  • tulorekisterin on oltava käytössä lineaarista mallia toimeenpantaessa
  • toimeenpanon kustannukset ja hallinto on pidettävä alhaisina
  • lineaarista mallia tulisi vielä kehittää joiltakin osin mahdollisten epäkohtien poistamiseksi

Lausuntomme kokonaisuudessaan:

Kannustinloukkutyöryhmän raportti ”Kannustinloukut - Työkyvyttömyyseläkkeen ja ansiotulojen yhteensovittaminen sekä lineaarinen malli”pdf, 238 kB