Kilpailulain uudistamista koskeva työryhmän mietintö

16.05.2017

Annoimme lausunnon työ- ja elinkeinoministeriölle koskien kilpailulain uudistamiseen liittyvää työryhmämietintöä. Annoimme lausuntomme oma-aloitteisesti, ja lisäksi yhdymme myös Eläketurvakeskuksen antamaan lausuntoon.

Pidämme tärkeänä sitä, että kilpailulainsäädäntö on ajantasaista ja että kilpailuviranomaisella on riittävät oikeudet saada tietoa sekä valvoa kilpailulainsäädännön toteutumista.

Lausuntomme kokonaisuudessaan:

Kilpailulain uudistamista koskeva työryhmän mietintöpdf, 116 kB