Kohtuuhintaisen valtion tukeman vuokra-asuntotuotannon edellytysten parantamista koskeva lainsäädäntö

21.10.2013

Annoimme lausunnon Ympäristöministeriölle koskien sen valmistelemaa luonnosta hallituksen esitykseksi kohtuuhintaisen valtion tukeman vuokra-asuntotuotannon edellytysten parantamista koskevaksi lainsäädännöksi.

Ympäristöministeriön esityksen tarkoituksena on edistää ja lisätä vuokra-asuntotuotantoa varsinkin pääkaupunkiseudulla. Hyvistä tavoitteistaan huolimatta lainmuutosesitys edistää käytännössä vain asumiskustannusten kohtuullisuuden toteutumista valtion tukemassa asuntokannassa sekä selkeyttää ARAn ja valtiokonttorin välistä tehtävänjakoa. Se ei mielestämme kuitenkaan tue vuokra-asuntojen uustuotannon lisäämistä.

Työeläkelaitosten näkökulmasta katsottuna esityksestä puuttuu riittävät edistävät piirteet koskien uusien kohteiden rakennuttamista ja halua korkotukivuokra-asuntojen omistamiseen.

Lausunto kokonaisuudessaan:

Kohtuuhintaisen valtion tukeman vuokra-asuntotuotannon edellytysten parantamista koskeva lainsäädäntöpdf, 71 kB