Komission direktiiviehdotus maksukyvyttömyyslainsäädäntöjen harmonisoinnista

27.12.2016

Annoimme lausunnon oikeusministeriön lainvalmisteluosastolle koskien komission direktiiviehdotusta maksukyvyttömyyslainsäädäntöjen harmonisoinnista.

Lausuntomme pääkohtina totesimme seuraavaa:

  • Suhtaudumme komission ehdotukseen maksukyvyttömyyslainsäädäntöjen harmonisoinnista eri jäsenvaltioissa lähtökohtaisesti myönteisesti, koska tällä tavoitellaan parempaa työllisyyttä sekä nopeampia ja tehokkaampia menettelyjä eri maksukyvyttömyystilanteissa.
  • Keskeistä lausunnossamme on sijoittajansuojan ja oikeusvarmuuden korostaminen maksukyvyttömyysmenettelyissä sekä niiden harmonisoinnissa ja kehittämisessä. Velkojansuoja on siviilioikeuden lähtökohtainen periaate. Velkojan asema ja saatava on turvattava kaikissa tilanteissa.
  • Kiinnitämme huomiota erityisesti maksunsaantijärjestykseen ja maksuohjelmien kestoon suomalaisessa yrityssaneerauksessa. Sitoumusten etusijaisuuden kunnioittaminen on ehdoton edellytys tehokkaille maksukyvyttömyys-menettelyille ja toimiville rahoitusmarkkinoille. Maksuohjelmien riittävä kesto varmistaa saatavan arvon (recovery rate) kohtuullisuuden maksukyvyttömyysmenettelyssä.

Lausuntomme kokonaisuudessaan:

Komission direktiiviehdotus maksukyvyttömyyslainsäädäntöjen harmonisoinnistapdf, 126 kB