Konkurssi- ja yrityssaneerausasioiden asianhallintajärjestelmä

15.01.2021

Annoimme lausunnon oikeusministeriölle koskien hallituksen esitystä eduskunnalle konkurssi- ja yrityssaneerausasioiden asianhallintajärjestelmästä annetun lain muuttamisesta.

Totesimme lausunnossamme seuraavaa:

Kannatamme esitystä ja pidämme hyvänä, että vuonna 2018 aloitettua uudistusta asianhallintajärjestelmästä kehitetään edelleen.