Konkurssilain väliaikainen muuttaminen

18.11.2020

Annoimme lausunnon oikeusministeriölle koskien luonnosta hallituksen esitykseksi konkurssilain 2 luvun 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta.

Totesimme kannattavamme hallituksen esitystä, jonka mukaan konkurssiuhkaisen maksukehotuksen maksuaikaa pidennettäisiin viikosta kuukauteen. Muihin harkinnassa olleisiin vaihtoehtoihin liittyy merkittäviä tulkinnallisia ongelmia, kuten hallituksen esityksessäkin todetaan.