Luovilla aloilla työskentelevien ja muiden itsensä työllistävien sosiaaliturvatyöryhmän raportti

07.01.2014

Annoimme lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle koskien ministeriön asettaman työryhmän laatimaa raporttia luovilla aloilla työskentelevien ja muiden itsensä työllistävien sosiaaliturvaa.

Lausuntomme pääkohtina totesimme seuraavaa:

  • Raportin esitys siirtää aiemmin yrittäjän eläkelain (”YEL”) piirissä vakuutettuja työntekijän eläkelain (”TyEL”) piiriin voi vaikeuttaa eläketurvan toimeenpanoa ennen kaikkea tulkintaongelmien takia; rajanveto YEL/TyEL-linjalla voisi vaikeutua.
  • Ehdotettu malli on kunnallisen eläkelain (”KuEL”) ja valtion eläkelain (”VaEL”) piirissä käytössä. Näiden vakuutettujen osalta on kuitenkin vakuutustoiminnassa esiintynyt rajanveto-ongelmia ja päällekkäisyyttä.

Lausuntomme kokonaisuudessaan:

Luovilla aloilla työskentelevien ja muiden itsensä työllistävien sosiaaliturvatyöryhmän raporttipdf, 137 kB

Lisätietoja:

Edunvalvontajohtaja Nikolas Elomaa, p. 050 386 3339, nikolas.elomaa(at)tela.fi
Lakimies Ilkka Geitlin, p. 050 441 1792, ilkka.geitlin(at)tela.fi