Maksuviivästysdirektiivin täytäntöönpano ja perintälain uudistaminen

15.02.2012

Annoimme oikeusministeriölle lausunnon maksuviivästysdirektiivin täytäntöönpanosta ja perintälain uudistuksesta, huolimatta siitä että oikeusministeriön asettama maksuviivästystyöryhmä ei meiltä lausuntoa pyytänytkään. Katsoimme lausunnon antamisen tarpeelliseksi, koska ehdotus koskee työeläkelaitosten vakuutuksenottajien maksuviivästyksiä.

Lausunnossamme toteamme seuraavaa:

  • Maksuviivästysten vähentäminen on kannatettava tavoite. Ehdotetut perintälain muutokset eivät kuitenkaan kaikilta osin johda tavoitteen toteutumiseen.
  • Ulosottokelpoisten perintäkulujen määrää ei tule yrityssaatavien osalta rajoittaa. Ehdotuksen 10 § 4. momentti tulisi siten poistaa.
  • Velkojan mahdollisuutta kohdentaa saatuja suorituksia ei tule rajoittaa nykyisestä.

Lausunto kokonaisuudessaan:

Maksuviivästysdirektiivin täytäntöönpano ja perintälain uudistaminen pdf, 32 kB