Pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmästä annetun lain sekä verotustietojen julkisuudesta annetun lain muuttaminen

11.08.2014

Annoimme lausunnon valtiovarainministeriölle hallituksen esityksestä, joka koskee pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmästä annetun lain sekä verotustietojen julkisuudesta annetun lain muuttamista.

Esityksessä ehdotetaan pientyönantajan maksu- ja ilmoitusjärjestelmään lisättäväksi työntekijäliittymä, jonka avulla palvelun käyttäjänä toimiva pientyönantaja ja hänen suostumuksellaan palvelua käyttävä työntekijä tai työ- ja käyttökorvauksen saaja voisivat antaa toisilleen laissa määriteltyjä palvelussuhteeseen liittyviä tietoja.

Kannatamme pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmän kehittämistä vastaamaan yhteiskunnallisia tarpeita. Kehittämisessä on huomioitava käyttäjille koituva hyöty ja uudistusten vaikutukset palvelun ylläpitoon ja sen kustannuksiin.

Lausuntomme kokonaisuudessaan:

Pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmästä annetun lain sekä verotustietojen julkisuudesta annetun lain muuttaminenpdf, 74 kB