Pitkäaikaisen rahoittamisen vihreä kirja

07.06.2013

Annoimme lausunnon Euroopan komissiolle pitkäaikaisen rahoittamisen vihreästä kirjasta. Vihreä kirja tarkastelee laaja-alaisesti eurooppalaisen sijoitus- ja rahoitusmarkkinoiden tilannetta sekä kehitysmahdollisuuksia. Komission pyrkimyksenä on tukea etenkin pitkäaikaista yritys- ja investointirahoitusta mahdollisilla sääntelyaloitteilla.

Kannatamme komission toimia yritysrahoituksen ja pitkäaikaisen investointirahoituksen lisäämiseksi. On kuitenkin tärkeää, että aloitteet vastaisivat mahdollisimman hyvin kysyntään. Lisäksi institutionaalisten sijoittajien vakavaraisuussääntelyyn on kiinnitettävä huomiota, sillä väärin kohdennetut vakavaraisuusvaateet saattavat heikentää sijoittajien investointimahdollisuuksia. Esim. Solvenssi II – säännöstö on jo vaikuttanut henki- ja vahinkoyhtiöiden varainhallintaan ja vaikeuttanut joidenkin sijoituslajien asemaa allokaatiossa.

Lisäksi on tärkeää, että komissio tarkastelisi ennakkoluulottomammin niin sanottua varjopankkitoimintaa sekä siihen sisältyviä mahdollisuuksia. Varjopankkitoiminta on määritelmänä uusi ja vakiintumaton, ja kattaa hyvin monitahoisen joukon toimijoita. Toimijakentän aktivoitumiseen sisältyy kuitenkin paljon talouskasvua vahvistavia piirteitä. Pääomarahastot sekä yhteissijoitusinstrumentit mahdollistavat monia investointeja, joihin pankeilla ei välttämättä ole nykytilanteessa mahdollisuuksia, vaikkakin on tärkeä huolehtia siitä, että varjopankkisektori ei luo uutta makroriskiä talouteen.

Lisätietoja asiasta antaa lakimiehemme Ilkka Geitlin, puh 050 441 1792, ilkka.geitlin(at)tela.fi.

Lausunto kokonaisuudessaan:

Commentary Memorandum, Green Paper on Long-Term Financing of European Economypdf, 323 kB