Poikkeusoloihin varautumista rahoitusalalla koskevan lainsäädännön tarkistaminen

01.10.2018

Annoimme lausunnon valtiovarainministeriölle koskien poikkeusoloihin varautumista rahoitusalalla koskevan lainsäädännön tarkistamiseksi.

Lausunto liittyy Varautumisvelvollisuus rahoitusalalla -työryhmän työryhmämuistioon.

Pidämme tärkeänä työryhmän toimeksiannon mukaisen rahoitusalan varautumisvelvollisuuden täsmentämistä.

Kiinnitämme lausunnossamme huomiota seuraaviin seikkoihin:

  • Rahoitusalan merkitys Suomen pitkälle verkottuneessa digitaalisessa yhteiskunnassa on erittäin keskeinen
  • Työeläkevakuuttajien varautumis­­­­velvoitteiden hoitaminen perustuu siihen, että alamme tarvitsemat rahoitusalan palvelut toimivat normaaliolojen vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.
  • Työeläke-etuuksien maksaminen edellyttää maksuliikenteen turvaamista ja sijoitusvarallisuuden hoitamiseen tarvittavien palveluiden saatavuutta.

Lausuntomme kokonaisuudessaan:

Poikkeusoloihin varautumista rahoitusalalla koskevan lainsäädännön tarkistaminen (Varautumisvelvollisuus rahoitusalalla -työryhmän työryhmämuistio) pdf, 92 kB