Potilasvakuutuslain muuttaminen

16.06.2020

Annoimme lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle koskien potilasvakuutuslain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamista. Ehdotuksen mukaan potilasvakuutuslakia ja työeläkelakeja muutettaisiin siten, että potilasvakuutuksesta maksettavat ansionmenetykset palautettaisiin toissijaisiksi työeläkelakien mukaisten eläkkeiden osalta.

Työeläkevakuuttajien osalta meillä ei ollut huomautettavaa hallituksen esityksen luonnokseen.

Kun työeläkelainsäädäntöön perustuvat etuudet ovat potilasvahinkokorvauksiin nähden ensisijaisia, potilasvahinkokorvaus ei vaikuta maksettavan työeläkkeen määrään. Tämä selkiyttää ja parantaa potilasvahingosta kärsineen asemaa sekä yksinkertaistaa toimeenpanosta huolehtivien vakuutuslaitosten menettelyjä, mikä on erittäin kannatettavaa.

Lausuntomme kokonaisuudessaan:

Potilasvakuutuslain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttaminenpdf, 52 kB