Rahanpesulainsäädännön uudistamistyöryhmän muistio

26.01.2016

Annoimme lausunnon valtiovarainministeriön rahoitusmarkkinaosastolle koskien rahanpesulainsäädännön uudistamistyöryhmän muistiota.

Lausuntomme pääkohtina toteamme seuraavaa:

  • Suomalainen työeläkevakuutusala ei kuulu neljännen rahanpesudirektiivin soveltamisalaan. Siksi on tärkeää, että toimialan ominaispiirteet huomioidaan kansallisessa lainsäädännössä.
  • Pidämme tärkeänä, että tilanteissa ja tapauksissa, joissa rahanpesuriski arvioidaan matalaksi, yksinkertaistettu tuntemismenettely säilyy aitona vaihtoehtona ja ilmoitusvelvollisella on riskiarvionsa perusteella mahdollisuus tarkemmin määritellä, mitä toimenpiteitä yksinkertaistettu tuntemismenettely sisältää.
  • Katsomme, että työeläkevakuuttajan velvollisuus selvittää vakuutuksenottajan PEP-asema rajoittuisi tilanteisiin, joissa se on ilmoitusvelvollisen oman riskiarvioinnin perusteella tarpeen.

Lausuntomme kokonaisuudessaan:

Rahanpesulainsäädännön uudistamistyöryhmän muistiopdf, 113 kB