Saatavien perinnästä annetun lain väliaikainen muuttaminen

07.04.2021

Annoimme lausunnon oikeusministeriölle koskien hallituksen esitystä eduskunnalle laeiksi saatavien perinnästä annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta, saatavien perinnästä annetun lain 7 §:n 5 momentin väliaikaisesta muuttamisesta ja luottotietolain 24 §:n 1 momentin 7 kohdan väliaikaisesta muuttamisesta.

Saatavien perinnästä annettua lakia on jo kertaalleen muutettu väliaikaisesti koronavirusepidemian johdosta ajalle 1.1.-30.6.2021. Koska epidemian aiheuttama kriisi ei vielä ole yritysten osalta ohi, on väliaikaisen lain voimassaolon jatkamisen tavoitteena estää se, että koronavirustilanteen vuoksi maksuvaikeuksiin joutuneiden yritysten taloudellinen ahdinko syvenisi korkeiden perintäkulujen vuoksi. Lisäksi tavoitteena on rajoittaa tratan käyttöä yrityssaatavien perinnässä maksuhäiriömerkinnöistä yritysten toiminnalle aiheutuvien haittojen vuoksi.

Lausunnossamme toteamme, että koronatilanteen vaikuttaessa edelleen yritysten toimintaedellytyksiin, on ymmärrettävää ja hyväksyttävää pyrkiä keventämään yritysten taloudellista ahdinkoa ja auttamaan väliaikaisiin maksuvaikeuksiin joutuneita yrityksiä. Näitä perusteeltaan hyviä tarkoituksia ei kuitenkaan pitäisi tehdä säätämällä liiallisia esteitä tehokkaan perinnän suorittamiseksi.

Lausuntomme kokonaisuudessaan:

Ehdotus saatavien perinnästä annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta – Työryhmän välimietintöpdf, 120 kB