Sisäpiirirekisteriä koskevat määräys- ja ohjeluonnokset

16.01.2015

Annoimme lausunnon Finanssivalvonnalle markkinaosapuolten, työeläkevakuutusyhtiöiden ja rahastoyhtiöiden julkista sisäpiirirekisteriä koskevista määräys- ja ohjeluonnoksista.

Määräys- ja ohjeluonnosta on täydennetty työeläkevakuutusyhtiöiden julkista sisäpiirirekisteriä ja sisäpiiriläisten ilmoitusvelvollisuutta koskevilla määräyksillä ja ohjeilla. Työeläkevakuutusyhtiöitä koskevien määräysten ja ohjeiden valmistelussa on otettu huomioon hallituksen esitys työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta.

Näkemyksemme mukaan työeläkevakuutusyhtiöiden julkista sisäpiirirekisteriä ja sisäpiiriläisten ilmoitusvelvollisuutta koskevat määräykset ja ohjeet ovat linjassa muiden rahoitusalan toimijoiden kanssa.

Lausuntomme kokonaisuudessaan:

Sisäpiirirekisteriä koskevat määräys- ja ohjeluonnoksetpdf, 71 kB