Sosiaaliturva- ja vakuutuslainsäädännön muuttaminen

11.02.2020

Annoimme lausunnon eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle koskien hallituksen esitystä sosiaaliturva- ja vakuutuslainsäädännön muuttamiseksi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen johdosta.

Kiinnitämme lausunnossamme huomiota rekisteröidyn oikeuteen rajoittaa käsittelyä sekä eläkesäätiölain 70 §:n uuteen 4 momenttiin. Lisäksi haluamme pitää edelleen esillä niitä keskeisiä asioita, joita tästä hallituksen esityksestä jätettiin pois eli automatisoitua päätöksentekoa sekä suostumukseen perustuvaa henkilötietojen luovutusta.

Lausuntomme kokonaisuudessaan:

Sosiaaliturva- ja vakuutuslainsäädännön muuttaminenpdf, 90 kB